Stichting Muziektent Oranjepark (SMO) organiseert sinds 1998 muziek in de Muziektent, gelegen in het Oranjepark in Apeldoorn, tussen de Regentesselaan en de Kerklaan. SMO is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals zijn weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens: E-mail: voorzitter@muziektentapeldoorn.nl

SMO verwerkt je persoonsgegevens die je invult op het aanmeldformulier op onze website voor een optreden in de Muziektent in het Oranjepark. In het aanmeldformulier kun je zien welke gegevens wij verwerken.

SMO verwerkt je persoonsgegevens voor de organisatie van het maken van een muziekprogramma, waarbij de gegevens gebruikt worden om documenten te verzenden, betalingen te doen en contact te houden.

SMO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

We bewaren de persoonsgegevens tot uiterlijk 31 december 2024

SMO deelt je persoonsgegevens alleen intern. Extern worden de bandnaam, de tijd/datum van optreden en het aantal deelnemers per optreden gedeeld.

SMO gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. We gebruiken geen cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door SMO, en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar: voorzitter@muziektentapeldoorn.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN nummer zwart: dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SMO wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

SMO neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.