Stichting Muziektent Apeldoorn

Vanaf 1960 tot aan 1999 heeft Apeldoorn het gedaan zonder muziektent, maar nu is hij er dan weer! Vroeger heeft er op die zelfde plek ook een gestaan, maar die is in 1960 afgebrand. Het is een kopie van de oude (1898-1960), hij staat ook op exact dezelfde plek, daarom is hij bij de geboren en getogen Apeldoorner al gauw zeer populair geworden.

De originele tekeningen van de originele Muziektent zijn verloren gegaan bij een brand bij het gemeente archief begin jaren 80. W. Rinsema was de architect die opnieuw tekeningen heeft gemaakt, zodat er een replica van de originele Muziektent gebouwd kon worden.

De organisatie van de activiteiten aldaar heeft de gemeente gedelegeerd aan het particulier initiatief. Er is daarom een stichting opgericht, die de organisatie rondom de muziektent op zich genomen heeft. We zijn begonnen met kleinschalige activiteiten op de zondagmiddag omdat we toen nog niet financieel ondersteund werden door de gemeente, maar al gauw bleek dat er steeds meer bezoekers kwamen. Vanaf 2000 worden we daarom gesubsidieerd, waardoor onze mogelijkheden iets verruimd werden. We hebben goede contacten met de gemeente, met de VVV en we hebben een jaarlijks overleg met de wijkraad “de Parken”. 

Verder zijn we in gesprek met de Koninklijke Scholengemeenschap aan de Molleruslaan over gemeenschappelijke activiteiten. De pers hebben wij ook kunnen interesseren voor dit typische Apeldoornse gebeuren, elke week staat het programma voor de komende zondagmiddag in de diverse lokale bladen. Wij proberen zoveel mogelijk Apeldoornse groepen en individuen in de muziektent te laten optreden. Dit zijn onder meer:

-bands (rock/blues/funk/reggae etc.)

-harmonie- en fanfareorkesten

-koren van allerlei pluimage

-muziek- en dansgroepen uit vele verschillende culturen

-jazz-combo’s en bigbands

-individuele artiesten, van folk tot aan licht klassiek

Historische ontwikkeling 

In 1998 is op initiatief van de Stichting ‘Muziektent Oranjepark 1998’ (J. Brink, F. ter Braak, P. Mulder,L. Bouwmeester, A. Wijma, E. v.d. Scheur) met bouw van een muziektent in het Oranjepark. Het doelvan de stichting was om 100 jaar na de oprichting van de oorspronkelijke muziektent in het Oranjepark(1898-1960) weer een muziekkoepel in het Oranjepark te realiseren in de oorspronkelijke stijl. 

De stichting ‘Muziektent Oranjepark 1998’ heeft deze karakteristieke muziektent, na de bouwactiviteiten, op 1 mei 1999 geschonken aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn, door de tent aan te bieden aan de gemeente Apeldoorn. Burgemeester mr. G.J. de Graaf heeft de muziektent namens de gemeente onder dankzegging aanvaard. De Stichting werd verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten in de muziektent.

Zij heeft deze taak structureel ingevuld door in juli 1999 een werkgroep ‘activiteiten muziektent Oranjepark’ te formeren, bestaande uit leden van cultureel platform STAP, de VVV en de stichting zelf. In 2000 is een nieuwe stichting in het leven geroepen die de uitvoerende taak m.b.t. de programmering van de activiteiten in de muziektent van de gemeente heeft overgenomen. Deze “Stichting MuziektentOranjepark” (SMO) doet dit nog steeds met veel enthousiasme.